Knihy

Jorge Mario Bergoglio je autorem např. těchto knih:

  • Meditaciones para religiosos (1982),
  • Reflexiones sobre la vida apostólica (1992),
  • Reflexiones de esperanza (1992)

Enyckliky, exhortace papeže Františka

  • Lumen Fidei (29. června 2013)
  • Evangelii Gaudium (24. listopadu 2013)

Prvenství papeže Františka

  • první papež jménem František
  • první jezuita na stolci sv. Petra
  • první papež z Ameriky a z jižní polokoule

Papež na Twitteru