Papež uznal evoluci. Jenže už před 60 lety

Fenomén František se opět projevil. Znovu ukázal, že když něco řekne papež František, pro mnoho lidí je to objev století, přestože mnohdy pouze opakuje to, co už dávno církev tvrdila. Tentokrát konstatoval, že velký třesk a evoluce nejsou v rozporu s tradiční katolickou naukou. A zpráva obletěla svět.

Papež František promluvil 27. října na plenárním zasedání Papežské akademie věd a mimo jiné se dotkl i tématu velkého třesku a evoluce. Upozornil na nebezpečí představovat si Boha stvořitele jako kouzelníka s hůlkou a konstatoval, že veký třesk ani evoluce neprotiřečí nauce o stvoření. Pomineme-li trefné přirovnání ke kouzelníkovi, neřekl nic nového. To však nezabránilo sekulárním médiím včetně těch českých, aby o papežově výroku informovala jako o naprosté novince.

Jak připomíná Ryan Scheel na uCatholic, papež sice prohlásil, že mezi velkým třeskem, evolucí a katolickou naukou není rozpor, ale bylo to před více než půl stoletím, v roce 1950. Tím papežem byl Pius XII. a jeho pohled na věc najdeme v encyklice Humani generis, čl. 36 (anglicky). Česky je k danému tématu dostupný např. článek kardinála Miloslava Vlka (z roku 2009).

Jaký z toho plyne závěr? Zdá se, že díky papeži Františkovi se konečně katolické církvi daří komunikovat důležitá témata tak, aby jim lidé rozuměli a aby byla pro sekulární média zajímavá. Ačkoli papež velmi často pouze připomíná to, co církev říká už dlouhou dobu, teprve nyní se těmto slovům dostává pozornosti. Jestli toho církev využije, to se teprve ukáže.

Kategorie: Názory

Prvenství papeže Františka

  • první papež jménem František
  • první jezuita na stolci sv. Petra
  • první papež z Ameriky a z jižní polokoule

Papež na Twitteru